DISCLAIMER

PRIVACYVERKLARING

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Jolanda Methorst Personal Touch Travel, Lage Valkseweg 106, 6741 GD Lunteren.

DOELEINDEN VAN GEBRUIK

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Jolanda Methorst Personal Touch Travel in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Jolanda Methorst Personal Touch Travel gebruikt uw persoonsgegevens voor: de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten; relatiebeheer; product- en dienstontwikkeling; het bepalen van strategie en beleid; zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Jolanda Methorst Personal Touch Travel, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens worden onder geen beding verstrekt aan derden, mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

GEGEVENSBEVEILIGING

Jolanda Methorst Personal Touch Travel maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

COOKIES

Op deze website worden geen cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden. Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie. U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken sites die u bezoekt.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Jolanda Methorst Personal Touch Travel is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder het beheer van Jolanda Methorst Personal Touch Travel vallen.

INZAGE

U mag Jolanda Methorst Personal Touch Travel vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Jolanda Methorst Personal Touch Travel verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier.

TOP